AZ Monica

Campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen

T +32 3 240 20 20
F +32 3 240 20 40

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Campus Deurne

F. Pauwelslei 1
2100 Deurne

T +32 3 320 50 00
F +32 3 320 56 00

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Polikliniek Blancefloer

Blancefloerlaan 153
2050 Antwerpen

T +32 3 219 76 92

blancefloer@azmonica.be
www.blancefloer.be

Enkel na afspraak

Hebt u alles goed begrepen?

placeholder

Patiëntenvoorlichting wordt steeds belangrijker. Niet onlogisch: ziekenhuisopnames worden alsmaar korter en heel wat ziekten zijn steeds beter behandelbaar.

Patiënten moeten steeds vaker en langer hun eigen zorg opnemen, buiten de veilige omkadering van een ziekenhuis. De patiënt moet deze verantwoordelijkheid aankunnen: een patiënt moet de nodige vaardigheden, kennis en ziekte-inzicht hebben zodat hij de verdere zorg van zijn behandeling zelfstandig kan opnemen.
In AZ Monica wordt patiënteneducatie op diverse manieren ingevuld. Zo zijn er verpleegkundigen of zorgverleners die ingeschakeld worden om patiënten met een specifieke ziekte te begeleiden zoals een diabeteseducator, pijnverpleegkundige, diëtiste of begeleider op de dienst oncologie.

Geschreven informatie van brochures tot informatie op de AZ Monica ziekenhuiswebsite zijn ook een onmisbare hulp. Onze wachtzalen in campus Antwerpen zijn uitgerust met informatieschermen zodat u op het juiste moment de juiste informatie kan lezen. Ook sociale media (facebook, twitter en linkedin) wordt ingezet om te communiceren.

Ook het organiseren van lotgenotencontact, oefensessies of praatcafés maken dat een patiënt ook na zijn opname in het ziekenhuis terecht kan voor vragen of bijkomende informatie.

Patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsite

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Met een mooie 86% scoort de ziekenhuiswebsite www.azmonica.be binnen de top 5 van de Vlaamse ziekenhuizen. Op de website www.zorgkwaliteit.be kan u over deze kwaliteitsindicator meer informatie lezen.