AZ Monica

Campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen

T +32 3 240 20 20
F +32 3 240 20 40

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Campus Deurne

F. Pauwelslei 1
2100 Deurne

T +32 3 320 50 00
F +32 3 320 56 00

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Polikliniek Blancefloer

Blancefloerlaan 153
2050 Antwerpen

T +32 3 219 76 92

blancefloer@azmonica.be
www.blancefloer.be

Enkel na afspraak

U tevreden? Wij ook!

placeholder

Bent u tevreden van uw opname in AZ Monica? Is het eten lekker? Wordt u vriendelijk behandeld? Met deze vragen uit onze patiëntentevredenheidsenquête tracht AZ Monica te bepalen of patiënten tevreden zijn over de dienstverlening in ons ziekenhuis. Niet alleen de feitelijke zorg, maar ook de beleving van patiënten verdient aandacht.

Vergelijken met andere ziekenhuizen

Twee keer per jaar bevraagt AZ Monica haar gehospitaliseerde patiënten met een enquête van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Deze vragenlijst wordt parallel in bijna 50 andere ziekenhuizen gebruikt waardoor het vergelijken van de resultaten mogelijk is. De kwaliteitsresultaten worden op één website geplaatst (www.zorgkwaliteit.be) zodat patiënten zich kunnen informeren en ziekenhuizen onderling vergelijken.