AZ Monica

Campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen

T +32 3 240 20 20
F +32 3 240 20 40

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Campus Deurne

F. Pauwelslei 1
2100 Deurne

T +32 3 320 50 00
F +32 3 320 56 00

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Polikliniek Blancefloer

Blancefloerlaan 153
2050 Antwerpen

T +32 3 219 76 92

blancefloer@azmonica.be
www.blancefloer.be

Enkel na afspraak

Focusziekenhuis in Antwerpen – centrum

placeholder

Het AZ Monica heeft voor haar campus in het centrum van de stad Antwerpen een project opgestart om een aantal ‘focused factory’s’ – vrij vertaald als focusklinieken – te ontwikkelen. Focusklinieken zijn medische praktijken die zich buiten een basisziekenhuis toeleggen op ingrepen en behandelingen met sterk gestandaardiseerde procedures en die ambulant in dagkliniek of met een beperkte hospitalisatie kunnen gebeuren. Het pijncentrum en onze mond- kaak- en aangezichtschirurgie zijn reeds voorbeelden van focusklinieken. Het uitbouwen van een handcentrum en andere orthopedische standaardingrepen staan in de steiger.

Meer expertise

Wanneer dergelijke ingrepen op één campus worden gecentraliseerd, kan de reeds aanwezige expertise nog beter worden gebundeld en steeds verder worden uitgebouwd. Deze focusdiensten kunnen alvast rekenen op een performante dienst medische beeldvorming en een hoogtechnologisch uitgerust operatiekwartier met 9 zalen.

Door in te zetten op planbare zorg en op daghospitalisatie of kortverblijf kan AZ Monica campus Antwerpen ook in een wijzigend ziekenhuislandschap een belangrijke rol blijven vervullen.