AZ Monica

Campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen

T +32 3 240 20 20
F +32 3 240 20 40

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Campus Deurne

F. Pauwelslei 1
2100 Deurne

T +32 3 320 50 00
F +32 3 320 56 00

info@azmonica.be
www.azmonica.be

Polikliniek Blancefloer

Blancefloerlaan 153
2050 Antwerpen

T +32 3 219 76 92

blancefloer@azmonica.be
www.blancefloer.be

Enkel na afspraak

Moeder- en babyvriendelijk ziekenhuis

placeholder

Sinds 2013 staat de materniteit van AZ Monica op de lijst van babyvriendelijke ziekenhuizen. De lijst wordt samengesteld door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en ook strikt opgevolgd. Een BFHI-ziekenhuis word je niet zomaar, het is een eretitel, die met zorg wordt onderhouden. Wie de lijst consulteert ziet dat er voorlopig 26 materniteiten het label verdiend hebben in België. Dat lage aantal wijst meteen op de strenge voorwaarden die aan het label verbonden zijn.

Hoofdverpleegkundige Karima Soussi is een overtuigd ambassadeur van het BFHI-label en een groot voorstander van de methode waar het label voor staat. “Een ziekenhuis dat het label Baby Friendly draagt, moedigt borstvoeding aan bij nieuwe moeders maar zal nooit iets opleggen. Het is onze taak een moeder zodanig te informeren dat ze een bewuste keuze kan maken en niet iets doet omdat iedereen het doet of omdat ze door een buitenstaander in een bepaalde richting wordt geduwd. De juiste keuze van de moeder is de geïnformeerde keuze die ze zelf maakt.”

Huid-op-huid contact

In het geval van borstvoeding overstijgt het percentage van 83% dat AZ Monica haalt ruim de 75% die wordt gevraagd door de overheid, maar het label draait uiteraard niet alleen om cijfers. Huid-op-huid contact tussen moeder en kind wordt erg gestimuleerd, zo zal ook na een (geplande) keizersnede de baby bij de moeder mogen blijven. En bovenal gebeurt alles op het ritme van moeder en kind. “Het gaat erom dat ouders hun kindje leren kennen,” wil Karima onderstrepen. “Elk kind heeft zijn eigen karakter. Ouders moeten zichzelf de kans geven hun nieuwe kindje te ontdekken. Het is niet omdat iets werkte bij een eerste kindje, dat het ook werkt bij een volgend babytje. We leren ouders het gedrag te observeren en hongersignalen te leren kennen. We willen dat mensen hun oerinstinct weer toelaten. We hebben dat allemaal, maar het is wat verdrukt geraakt. Ook de verzorging gebeurt op vraag,” geeft Karima aan. “10 jaar geleden werden alle baby’s om 7 uur ’s ochtends uit bed gehaald en in bad gestoken. Dat hoeft niet meer. We leren mensen hoe ze hun kindje moeten verzorgen, maar op een moment dat het past voor de baby zelf. We willen de ouders een routine aanleren die bij hen thuis zal werken, die past bij hun eigen leven.”

In 2017 zal de materniteit haar BFHI-label hernieuwen.